തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേര്‍ കിടപ്പുമുറിയിൽ തീ കൊളുത്തി മരിച്ചനിലയില്‍