കനത്ത മഴ: മൂന്നാറിൽ രണ്ടിടത്ത് മണ്ണിടിച്ചിൽ; വട്ടവട റോഡിൽ യാത്ര നിരോധിച്ചു