സജി ചെറിയാനെതിരായ അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അറിവോടെ; ഇത് പൊതുസമൂഹത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളി: വി.ഡി സതീശൻ