രാജ്യത്ത് മതപരമായ ഘോഷയാത്രകൾ നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി തള്ളി