തലശേരി ഇരട്ടക്കൊലപാതകം: പ്രതികൾ ഉപയോഗിച്ച ആയുധം പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു