കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജ​യി​ലി​ൽ ത​ട​വു​കാ​ർ തമ്മിൽ സംഘർഷം, 2 പേർക്ക് പരിക്ക്