അമേരിക്കയിലെ സ്‌കൂളിലുണ്ടായ വെടിവയ്‌പ്പ്: ആയുധ നിരോധന നിയമം അടിയന്തരമായി കൊണ്ടുവരും; ആക്രമണം ഹൃദയഭേദകമെന്ന് ജോ ബൈഡൻ