ബഫര്‍ സോണില്‍ ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക പരിഹരിക്കാം; ശാശ്വത പരിഹാരത്തിന് സര്‍ക്കാര്‍ ഉടന്‍ ഇടപെടണമെന്ന് കെസിബിസി