വിഭാഗീയത എന്താണെന്ന് അറിയണം; പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പരാമർശം വേദനിപ്പിച്ചെന്ന് ശശി തരൂർ