തലശ്ശേരിയില്‍ രണ്ട് പേര്‍ വെട്ടേറ്റു മരിച്ചു; ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരം