ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ഭൂകമ്പത്തിൽ 44 മരണം, 300 ഓളം പേർക്ക് പരിക്ക്