'ഭരണഘടനയെ അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് പിണറായി വിജയൻ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു': സജി ചെറിയാന്റെ മന്ത്രിസഭയിലേക്കുള്ള മടങ്ങിവരവിനെതിരെ കെ. സുരേന്ദ്രൻ