അതിരപ്പള്ളി-മനക്കപ്പാറ റോഡില്‍ വീണ്ടും ‘കബാലി’ ഇറങ്ങി; വാഹനങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്