നെഹ്‌റുവിന്റെ മഹത്തായ ജനാധിപത്യബോധത്തെ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടാനാണ് ശ്രമിച്ചത്; വിവാദ പരാമർശത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി സുധാകരൻ