നാളെ രാത്രി 11 മണി മുതൽ താമരശ്ശേരി ചുരത്തില്‍ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം