കൊവിഡ്: യുഎഇയിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാര്‍ക്ക് പുതിയ മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശവുമായി എയര്‍ ഇന്ത്യ