'ബില്ലുകൾ ഒപ്പിടാന്‍ സമയപരിധിയില്ല'; ഗവര്‍ണര്‍ക്കെതിരെ സമർപ്പിച്ച ഹര്‍ജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി