ഗുജറാത്തിലെ ചരിത്രവിജയം ആഘോഷിക്കാന്‍ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സ്വര്‍ണ പ്രതിമ