സാഹിത്യകാരന്‍ സതീഷ് ബാബു പയ്യന്നൂര്‍ ഫ്‌ളാറ്റില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍