അതിശൈത്യത്തിൽ തണുത്ത് വിറച്ച് ഉത്തരേന്ത്യ; കശ്മീരില്‍ താപനില മൈനസ് ഏഴു ഡിഗ്രി