സ്‌പോര്‍ട്‌സിനെ മതവുമായി കൂട്ടിക്കുഴയ്‌ക്കേണ്ട: കായികമന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്‌മാന്‍