സ്വർണവില കുതിക്കുന്നു; പവന് വീണ്ടും 38,000ന് മുകളില്‍