ബഫര്‍സോണ്‍: സര്‍ക്കാര്‍ ജനങ്ങള്‍പ്പം; ബോധപൂര്‍വമായി ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്ന് മന്ത്രി എം.ബി രാജേഷ്