വിറപ്പിച്ച് കീഴടങ്ങി കിവീസ്, എറിഞ്ഞിട്ട് സിറാജ്; ന്യൂസിലാൻഡിനെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 12 റൺസ് ജയം