സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം: മൂന്നാം ദിനത്തില്‍ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാടി കണ്ണൂരും കോഴിക്കോടും