ലോകകപ്പ് ആവേശം അതിരുവിട്ടു; പലയിടത്തും സംഘർഷം; തലശ്ശേരിയിലും കൊച്ചിയിലും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മർദനം