'അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന ആരോപണങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി പറയാന്‍ ഇ.പി' തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു