തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം; ഹിമാചലിൽ 30 നേതാക്കളെ കോൺഗ്രസ് പുറത്താക്കി