വിമാനത്തിന്റെ കോക്‌പിറ്റിൽ കയറാൻ ശ്രമം; നടൻ ഷൈന്‍ ടോം ചാക്കോയെ ഇറക്കിവിട്ടു