പാലായിലേത് പ്രാദേശികമായ കാര്യം; നഗരസഭ ചെയർമാനെ സിപിഎമ്മിന് തീരുമാനിക്കാമെന്ന് ജോസ് കെ. മാണി