കത്ത് വിവാദം: മേയറുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് നഗരസഭാ കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ കയറി ബിജെപി പ്രതിഷേധം