ഹോക്കി ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിജയത്തുടക്കം; ആദ്യ മത്സരത്തിൽ സ്പെയിനെ 2–0 ന് തകർത്തു