ജനങ്ങളോട് സംവദിക്കാൻ നേതാക്കൾ വീടുകളിലേക്ക്; സിപിഐഎമ്മിന്‍റെ ഗൃഹസന്ദർശന പരിപാടിക്ക് തുടക്കമായി