രാഹുലിൻ്റെ ജോഡോ യാത്രയും പ്രിയങ്കയുടെ പ്രയത്നവും സഹായമായി; ഹിമാചലിലെ വിജയത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് നന്ദിയറിയിച്ച് ഖാർഗെ