കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ കൊവിഡ് നിർദേശങ്ങൾ തള്ളി; ഭാരത്‌ ജോഡോ യാത്രയ്ക്ക് ഹരിയാനയിൽ തുടക്കം