കൊറോണ ലക്ഷണമുള്ളവരെ പമ്പയിൽ തന്നെ ആൻ്റിജൻ ടെസ്റ്റ്; പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധത്തിന് നടപടി ശക്തമാക്കി ആരോഗ്യവകുപ്പ്