ഗുണ്ടാ ബന്ധം: മംഗലപുരം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എല്ലാവർക്കും സ്ഥലംമാറ്റം; SHO ഉൾപ്പടെ 6 പേർക്ക് സസ്‌പെൻഷൻ; 24 പേരെ സ്ഥലംമാറ്റി