ശബരിമലയിൽ മകരവിളക്ക് തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാന്‍ പൊലീസിന്‍റെ പുതിയ സംഘം; 2958 പേര്‍ ചുമതലയേറ്റു