ബഫര്‍സോണ്‍: ചില സംഘടനകള്‍ കർഷകരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി എ.കെ ശശീന്ദ്രൻ