രാഹുൽഗാന്ധി നയിക്കുന്ന ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര ഇന്ന് കശ്മീരിലെത്തും; കനത്ത സുരക്ഷ