ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ വിദഗ്ധ ചികിത്സക്കായി ഇന്ന് ബംഗളൂരുവിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റും