കൊച്ചിയിൽ ഓടുന്ന വാഹനത്തിൽ വച്ച് മോഡലിനെ പീഡിപ്പിച്ച കേസ്; പ്രതികൾക്കായി പോലീസ് ഇന്ന് കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നൽകും