കോണ്‍ഗ്രസ് 138ാം സ്ഥാപക ദിനാഘോഷം ഇന്ന്; കണ്ണൂരിൽ ജന്മദിന റാലിയും പൊതുസമ്മേളനവും