നേപ്പാളിൽ വിമാന ദുരന്തം: പൊഖാറ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ വിമാനം തകർന്നു വീണ് 18 മരണം; മരണസംഖ്യ ഉയർന്നേക്കും