യുഎഇയിൽ പരക്കെ മഴ ലഭിക്കും; ഓറഞ്ച്, യെല്ലോ അലേർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു