തിരുവനന്തപുരത്ത് ക്രിക്കറ്റ് ആവേശം: ഇന്ത്യ- ശ്രീലങ്ക മൂന്നാം ഏകദിനം ഇന്ന്; ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ മാറ്റത്തിന് സാധ്യത