മോസ്കോയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട വിമാനത്തിന് ബോംബ് ഭീഷണി; ജാം നഗറില്‍ അടിയന്തര ലാന്‍ഡിങ്