ബിജെപി നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗം ഇന്ന്; ഗുജറാത്ത് മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരണം ചർച്ചയാകും