ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിന് തിരിച്ചടി; ആര്യങ്കാവില്‍ പിടികൂടിയ പാലില്‍ മായമില്ലെന്ന് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ പരിശോധനാ ഫലം