മലപ്പുറത്ത് നാലരക്കോടി രൂപയുടെ കുഴൽപ്പണം പിടികൂടി; രണ്ട് പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ